Eğitimler

İnovasyon Eğitimi

Inovasyon eğitimi, Özlü Akademi’nin öncelikli programlarından biridir. Bu eğitim ile çalışanlarımızın yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmelerine ve yaratıcı çözümler üretebilmelerine olanak tanıyoruz.

Aynı zamanda, farklı bakış açılarıyla problem çözme, takım çalışmasıyla inovasyon ve trendleri takip etme gibi konularda da katılımcıları bilgilendirerek, şirketimizin sürekli olarak gelişen ve değişen iş dünyasında rekabetçi kalmasını sağlamak adına çalışanlarımızın inovasyon konusundaki potansiyellerini maksimize etmeyi hedeflemekteyiz.